ЗГОДА на обробку персональних даних

ЗГОДА
на обробку персональних даних
Я, _________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)
народився __ ___ 19__ року, документ, що посвідчує особу (серія ___ №______),
виданий ____________________________________________________________
___________________________________________________________________,
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на:
обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі:
відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову
діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про
зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні довідки, номери
телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;
використання персональних даних, що передбачає дії володільця бази щодо
обробки цих даних, в тому числі використання персональних даних відповідно
до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а
також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних
даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними
(стаття 10 зазначеного Закону);
поширення персональних даних, що передбачає дії володільця бази
персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу з бази
персональних даних (стаття 14 зазначеного Закону);
доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця бази
персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до
персональних даних, у тому числі порядок доступу суб’єкта персональних
даних до відомостей про себе (стаття 16 зазначеного Закону).
Зобов’язуюсь у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший
строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів
для оновлення моїх персональних даних.