ОФЕРТА

ОФЕРТА

ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ

 

                                                                м. Львів

    

Повірений: Фізична особа - підприємець Рак Тетяна Павлівна, з однієї сторони, та

Довіритель: будь-яка особа, яка прийняла оферту (здійснила акцепт), узгодили наступне:

 

 1. ПРЕДМЕТ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ
  1. За цим договором Повірений зобов'язується вчинити від імені та за рахунок Довірителя купівлю товару. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Довірителя.
  2. Товаром є косметичні та/або лікарські засоби. Для конкретного визначення товару, який доручено Повіреному купити, Довіритель визначає цей товар, його кількість та асортимент, на сайті Повіреного http://pharminno.com/ (надалі сайт Повіреного).
  3. Повірений не є продавцем товару, а тільки виконує свої зобов’язання перед довірителем щодо його купівлі.
  4. Повірений здійснює представництво Довірителя на підставі цього договору без окремої видачі довіреності.

 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
  1. Договір діє з моменту здійснення Довірителем акцепту, що також вважається датою укладення договору.
  2. Акцепт (прийняття умов договору) здійснюється Довірителем шляхом надання ним своїх реквізитів, здійснення замовлення (визначення товару, що підлягає купівлі), та відповідної відмітки на сайті Повіреного.
  3. Договір припиняє свою дію у випадку:
   1. Виконання сторонами своїх обов’язків за ним.
   2. Розірвання договору за згодою сторін у випадку не можливості його виконання будь-якою із сторін.

 

 1. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

 1. Повірений зобов’язаний:
  1. Розмістити на своєму сайті асортимент товарів, купівлю яких він може здійснити на виконання умов цього договору.
  2. Протягом одного робочого дня, наступного після дня замовлення, надати Довірителю підтвердження можливості купівлі товару за його замовленням.
  3. Здійснити купівлю визначеного Довірителем товару протягом 3 робочих днів, що відраховуються з дня наступного після замовлення.
  4. Повідомити Довірителя про неможливість здійснити покупку відповідно до замовлення, через відсутність такого товару у продавця (виробника).
  5. Передати Довірителю товар у визначений ним спосіб.
  6. Передати Довірителю товар протягом 3 робочих днів, що відраховуються з дня наступного після замовлення.
  7. Якщо Довіритель вибрав отримання товару за допомогою служб поштового зв’язку, терміном виконання обов’язку Повіреного щодо передачі вважається момент отримання товару службою (оператором) поштового зв’язку.
  8. Проконтролювати та забезпечити повернення Довірителю коштів, у випадку неможливості виконання умов договору з вини продавця товару.
  9. При передачі товару, також передати Довірителю касовий чек, отриманий від продавця товару.
 2. Повірений має право:
  1. В односторонньому порядку розірвати договір.
  2. Не вчиняти жодних дій спрямованих на повернення коштів за товар та повернення товару його продавцю, якщо Довіритель відмовився від прийняття товару.
  3. Передавати персональні дані Довірителя продавцю товару, виключно з метою укладення договору купівлі продажу та здійснення останнім маркетингової та рекламної діяльності.
 3. Довіритель зобов’язаний:
  1. Прийняти від Повіреного все одержане ним у зв'язку з виконанням доручення.
  2. Передати Повіреному у безготівковій формі кошти для купівлі Товару.
  3. Оплатити послуги оператора поштового зв’язку, у випадку вибору відповідного способу передачі товару.
 4. Довіритель має право:
  1. В односторонньому порядку розірвати цей договір.
  2. Вибрати на власний розсуд спосіб передачі йому товару в межах умов цього договору.
 5. Довіритель після підтвердження відповідного замовлення не має права змінювати перелік товарів, які він доручає купити Повіреному, але може здійснити інше замовлення шляхом вибору іншого переліку та/або кількості Товарів на сайті Повіреного.
 6. Повірений та Довіритель мають інші права та обов’язки визначенні законодавством, зокрема Главою 68 Цивільного кодексу України.

 

 1. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
  1. Передача Повіреним товару Довірителю здійснюється у в один із таких способів вибраний Довірителем:
   1. За адресою м. Львів вул. Стрийська 45ж, прим. 3, 3а
   2. Відправленням за допомогою оператора поштового зв’язку.
  2. Вибір Довірителем способу достави здійснюється на сайті Повіреного, із зазначенням оператора поштового зв’язку, та місця видачі (відділення пошти чи адреси для доставки кур’єром).
  3. Оплата вартості доставки покладається на Довірителя.
  4. Надання Довірителем своїх реквізитів здійснюється шляхом заповнення відповідних обов’язкових полів на сайті Повіреного.
  5. Довіритель несе відповідальність за правильність вказаних ним реквізитів на сайті Повіреного.
  6. Повірений не несе відповідальності за неможливість виконання своїх зобов'язань за Договором через неправильність контактної інформації та інших реквізитів, вказаних Довірителем.
  7. Розходження у терміні придатності, наведених на сайті Повіреного та на товарах, фактично переданих Повіреним, не є порушенням умов Договору.
  8. Повірений не несе відповідальності за наслідки споживання товарів. Усі претензії щодо якості товару та наслідки його споживання тощо довіритель може пред’явити напряму до продавця чи виробника товару.
  9. Приймаючи умови Оферти шляхом акцепту, Довіритель запевняє Повіреного і гарантує, що він:
   1. укладає договір добровільно і при цьому повністю ознайомився з умовами Оферти, розуміє предмет договору, значення і наслідки своїх дій щодо укладання та виконання договору;
   2. володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Договору;
   3. використовує достовірні дані та інформацію, що передаються Повіреному при оформленні Замовлення і платіжних документів, на підставі яких здійснюється оплата Послуг;
   4. розуміє, що продавцем товару є особа, що зазначена в касовому чеку;
  10. У випадку спорів між сторонами досудовий порядок їх врегулювання є обов’язковим.
  11. Довіритель надає згоду на збирання, оброблення та розповсюдження інформації про себе.
  12. Повірений здійснює збирання, оброблення та розповсюдження інформації про Довірителя виключно в межах необхідних для виконання умов цього договору та здійснення своєї маркетингової діяльності.

 

 

Реквізити повіреного:

ФОП Рак Тетяна Павлівна

РНОКПП :

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: 81477, Львівська обл., Самбірський р-н, село Мала Озимина, вул. Федика, будинок 24

Електронної пошта info@pharminno.com

Телефон: 098-111-77-50

Веб сторінка: pharminno.com